4 Environmentálna etika, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť (slovensky)
(4 Spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť)

Účastník kurzu by mal pochopiť, čo je trvalá udržateľnosť a ako bola vyvinutá ako otvorený koncept s ekologickými, ekonomickými a sociálnymi zložkami a rôzne interpretácie za "slabej" alebo "silnej" udržateľnosti v rámci troch pravidiel riadenia (lekcia 4.1). V lekcii 4.2 by mal účastník kurzu pochopiť základné myšlienky konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikov (SZP), jeho vývoj a definíciu.