5 Zelená ekonomika a zelená spoločnosť: výzvy pre budúcnosť (slovensky)
(5 Zelená ekonomika a spoločnosť)

Účastník kurzu by mal pochopiť, potrebu pre progresívny a rýchly prechod na ekonomický a sociálny systém založený na nízkych emisiách uhlíka, etickej dimenzii energetickej oblasti na národnej i medzinárodnej úrovni, a zásady, ktoré by mali riadiť novú zelenú ekonomiku (lekcia 5.1). Študent by mal pochopiť najdôležitejšie politiky zelenej produkcie (lekcia 5.2), a aké sú podmienky a požiadavky na „zelené pracovné miesta“ (lekcia 5.3).