5. Зелена икономика и зелено общество: предизвикателство за бъдещето (български)
(5. Зелена икономика и общество (БГ))

Обучаващият се трябва да разбере необходимостта от прогресивен и бърз преход към икономическа и социална система, основана на нисковъглеродни емисии, етичното измерение на енергийния сектор на национално и международно равнище, както и принципите, от които трябва да се ръководи новата зелена икономика (урок 5.1). Обучаващият се трябва да разбере най-важните политики на зелено производство (урок 5.2), и какви са условията и изискванията за "зелени работни места" (урок 5.3).