4. Екологична етика, социална отговорност и устойчивост (български)
(4. Социална отговорност и устойчивост (БГ))

Обучаващият се трябва да разбира какво е устойчивост и как тя се развива като отворена концепция в екологични, икономически и социални аспекти и различната интерпретация като „слаба“ и „силна“ устойчивост развитие с три правила за управление (Урок 4.1); националната стратегия в Германия за развитие на устойчивост от политическа гледна точка; принципите и правилата за управление, индикаторите, целите и гражданският диалог в Германия относно устойчивостта.

В раздел 4.2 обучаващият се трябва също да разбере основните идеи на корпоративната социална отговорност и нейното развитие и дефиниция.