5 Yeşil Ekonomi ve Yeşil Toplum: Gelecek için Zorluklar (Türkçe)
(5 Yeşil Ekonomi & Toplum (TR))

Öğrenci, yeni yeşil ekonominin rehberlik ettiği düşük karbon emisyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde enerji alanının etik boyut ve ilkelerine dayalı bir ekonomik ve sosyal sisteme karşı ilerici ve hızlı geçişin gereklerini anlayacaktır (ders 5.1). Öğrencinin en önemli yeşil üretim politikalarını anlaması gerekir (ders 5.2), ve "yeşil işler" için koşulların ve gereklerin neler olduğunu öğrenecektir (ders 5.3).