3 Potreba politickej a právnej regulácie (slovensky)
(3 Politiky a legislatíva EE)

Účastník kurzu by mal pochopiť, ako môžu byť záležitosti životného prostredia riadené  zákonmi a štátnou politikou a ako môže prispieť k naplneniu tejto úlohy etika životného prostredia; prečo je potrebná politicko-právna norma (lekcia 3.1); princípy politicko-právnych opatrení (lekcia 3.2); a nástroje, ktoré riadia a usmerňujú správanie vo vzťahu k životnému prostrediu (lekcia 3.3).