3. За необходимостта от политическа и законова регулация (български)
(3. Регулация (БГ))

Обучаващият се трябва да разбира доколко и по какъв начин екологичните проблеми могат да бъдат регулирани от закона и политиките и как екологичната етика допринася за тази цел, с акцент върху: необходимостта от политически и законови регулации (Обучителна единица 3.1); принципите, на които се подчиняват политическите и законовите мерки (Обучителна единица 3.2); и инструментите за регулация на поведението към околната среда (Обучителна единица 3.3).