2 Výzvy a hlavné prístupy k environmentálnej etike (slovensky)
(2 Výzvy a prístupy k EE)

Účastník kurzu by mal pochopiť, ako je oblasť environmentálnej etiky štruktúrovaná, hlavné oblasti environmentálnej etiky (lekcia 2.1), základné úrovne uvažovania o životnom prostredí (lekcia 2.2), a hlavné antropocentrické a neantropocentrické prístupy (lekcie 2.3 a 2.4).