2. Предизвикателства и основни подходи в областта на екологичната етика (български)
(2. Предизвикателства и подходи (БГ))

Обучаващите се трябва да придобият знания за концепцията и структурата на екологичната етика, основните области на изследване (Обучителна единица 2.1), основните равнища на аргументацията на екологичната етика (Обучителна единица 2.2), основните антропоцентрични и не-антропоцентрични подходи към екологичната етика (Обучителни единици 2.3 и 2.4).