1 Úvod do environmentálnej etiky (slovensky)
(1 Úvod do EE)

Účastník kurzu by mal pochopiť zložitosť a zvláštnosť environmentálnej etiky v kontexte špecifických prípadov (lekcia 1.1), základné environmentálne problémy v rôznych médiách (lekcia 1.2), vedecký vývoj a základné filozofické pozadia environmentálnych ideológií alebo prístupov na pochopenie ako je postupom času ovplyvňovaný a menený vzájomný vzťah človek-príroda (lekcia 1.3).