1. Въведение в екологичната етика (български)
(1. Въведение (БГ))

Обучаващите се трябва да придобият знания за комплексния характер на екологичната етика (Обучителна единица 1.1) и основните етични проблеми в различни сфери, засегнати от науката за околната среда (Обучителна единица 1.2); последните научни постижениая, основните философски проблеми, с които екологичната наука се сблъсква в опитите си да осветли взаимоотношенията между човека и природата, аспектите, в които природата се влияе от човешката дейност, и посоката и степента, в които тази взаимовръзка се променя в хода на времето (Обучителна единица 1.3).