• Öğrenci, çevre etiğinin belirli çevresel durumlar için ne kadar karmaşık olabileceğini (Ders 1.1) ve su, hava, toprak gibi farklı ortamlardaki temel çevresel problemleri (Ders 1.2) anlamalıdır. Daha sonra, insan ve doğanın karşılıklı ilişkisinin zamanla nasıl etkilendiğini ve değiştiğini kavrayabilmek için bilimsel gelişmeleri ve en azından çevresel ideolojilerin veya yaklaşımların arkasındaki temel felsefi geçmişi anlar (Ders 1.3 ); son olarak da öğrenci çevre problemlerinin üstesinden gelmek için doğaya karşı olan sorumluluklarımızı ve çevre etiğini kirlilik önleme, izleme faaliyetlerine harmanlama gereğini anlayacaktır.

  Guest access: 1 Çevre Etiği’ne giriş (Türkçe)Auto Enrol : 1 Çevre Etiği’ne giriş (Türkçe)
 • Öğrenci, çevre etiğinin nasıl yapılandırıldığını ve çevre etiğinin  temel alanlarını (Ders 2.1) çevresel muhakemenin  gerekli seviyelerini (Ders 2.2) ve temel antroposentrik ve antroposentrik olmayan yaklaşımları (Ders 2.3 ve 2.4) anlayabilecektir.

  Guest access: 2 Çevre Etiği’ndeki Değişimler ve Yaklaşımlar (Türkçe)Auto Enrol : 2 Çevre Etiği’ndeki Değişimler ve Yaklaşımlar (Türkçe)
 • Bu bölümün genel amacı öğrencinin çevre konularının kanunlar ve politikayla nasıl yönetilebildiğini ve çevre etiğinin bu göreve nasıl katkı sağlayabildiğini anlamasıdır; politik-yasal düzenlemelere neden ihtiyaç duyulur (Ders 3.1); politik-yasal önlemlerin prensipleri (Ders 3.2); çevreci davranışları düzenleyen araçlar (Ders 3.3)

  Guest access: 3 Politik ve yasal düzenlemeler için duyulan ihtiyaç (Türkçe)Auto Enrol : 3 Politik ve yasal düzenlemeler için duyulan ihtiyaç (Türkçe)
 • Öğrenci sürdürülebilirliğin ne olduğunu ve ekolojik, ekonomik ve sosyal kısımları ile nasıl geliştiğini ve üç yönetim kuralı (Ders 4.1) ile birlikte "zayıf" veya "güçlü" sürdürülebilirlik gibi farklı yorumlamaları, Almanya'nın politik perspektifi ile ulusal strateji olarak nasıl geliştirildiğini ve ilkelerini ve yönetim kurallarını, göstergelerini, hedeflerini ve bu konuda Almanya'daki sivil diyaloğu anlayacaktır.

  4.2 Bölümünde, öğrenci temel olarak kurumsal sosyal sorumluluğu (KSS), gelişimini ve tanımını da anlayacaktır (Ders 4.2).

  Guest access: 4 Çevre Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik (Türkçe)Auto Enrol : 4 Çevre Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik (Türkçe)
 • Öğrenci, yeni yeşil ekonominin rehberlik ettiği düşük karbon emisyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde enerji alanının etik boyut ve ilkelerine dayalı bir ekonomik ve sosyal sisteme karşı ilerici ve hızlı geçişin gereklerini anlayacaktır (ders 5.1). Öğrencinin en önemli yeşil üretim politikalarını anlaması gerekir (ders 5.2), ve "yeşil işler" için koşulların ve gereklerin neler olduğunu öğrenecektir (ders 5.3).

  Guest access: 5 Yeşil Ekonomi ve Yeşil Toplum: Gelecek için Zorluklar (Türkçe)Auto Enrol : 5 Yeşil Ekonomi ve Yeşil Toplum: Gelecek için Zorluklar (Türkçe)